Vilka vi är:

Sapfir – org.nr: 559173-5120
Bodalsvägen 51.
18137 Lidingö
E-post: info@sapfir.se
Tel- 073 230 52 63
Vår webbplatsadress är: https://sapfirbygg.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Kontakt: Information som t.ex. e-
post, kontaktuppgifter och telefonnummer. Detta är viktigt för att kunna
exempelvis erbjuda support, skicka fakturor eller kontakta dig med viktig information om din tjänst.
I princip kan vår digitala närvaro användas utan att lämna några personuppgifter. Som är ”common practice” med många webbplatser, vissa uppgifter såsom IP-adresser och annan information om användning, samlas automatiskt och analyseras och bearbetas anonymt genom vårt webbanalys program. Genom att använda vår digitala närvaro samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dessa uppgifter i enlighet med villkoren i denna dataskyddspolicy.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.
Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge
det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som
företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så
länge som det behövs för respektive syfte.

Ytterligare information
I vissa fall, för att använda delar av våra onlinetjänster, måste du fylla i personuppgifter (med eller utan inloggning). Personuppgifter är information om personliga eller faktiska egenskaper hos en fysisk person. Detta inkluderar information som ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, sysselsättning och jobbtitel. Vi behandlar endast personuppgifter när du väljer att skicka det till oss; till exempel, genom att fylla i ett webbformulär, som en del av en registrering, beställningsformulär, undersökning, tävling, uppfyllande av kontrakt, begäran om upplysningar eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformulär.

I dessa fall kommer vi bara be dig att lämna personuppgifter vi behöver för att utföra de tjänster vi tillhandahåller. Den information du ger oss kommer att registreras i vårt IT-system.

Hur vi skyddar din information
Den data vi samlar in och spara behandlas konfidentiellt och med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder, skyddade från förlust eller manipulation samt från obehörig åtkomst av tredje part.

I vissa fall, utbyts information mellan din dator och / eller enhet som hos oss är krypterad under överföringen. Vi accepterar inte ansvar för obehörig åtkomst eller förlust eller personuppgifter som är utanför vår kontroll.

Vår digitala närvaro kan innehålla länkar till andra digitala lösningar som ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av vår dataskyddspolicy. Om du öppnar andra digitala lösningar med hjälp av länkarna kan operatörerna av dessa digitala lösningar samla in uppgifter från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, som kan skilja sig från vår.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Google analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Genom Google Analytics samlas uppgifter in och sparas, och av dessa skapas användningsprofiler under användning av pseudonymer. Dessa användningsprofiler använder vi för att analysera besökarbeteendet och de utvärderas för förbättring och behovsanpassad utformning av vårt erbjudande. De pseudonymiserade användningsprofilerna förs inte samman med personuppgifter om personen bakom pseudonymen utan ett separat uttryckligt samtycke från den berörda.

Google Analytics använder cookies som sparas på din dator och möjliggör på det sättet en igenkänning vid ett nytt besök på vår webbplats. Den information som genereras genom denna cookie om din användning av denna webbplats överförs som regel till en server som tillhör Google i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på denna webbplats förkortas dock först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”US Safe Harbor”-avtalet och är registrerat i USA:s handelsdepartements ”Safe Harbor”-program.

På uppdrag av leverantören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om onlineaktiviteterna och för att skapa fler tjänster kopplade till onlineanvändning och internetanvändning gentemot leverantören. Den IP-adress som översänts inom ramen för Google Analytics från din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter av Google. Google kommer eventuellt även att överföra denna information till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara. Vi vill dock informera om att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra registreringen av de uppgifter som cookien genererar och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google och bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att du laddar ned och installerar det insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://tools.google.com

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Mariestad Maskin & Energi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.